Maszyny i urządzenia.

Naszą ofertę ubezpieczenia maszyn i urządzeń kierujemy do Firm, które eksploatują maszyny i urządzenia w ramach swojej działalności gospodarczej.

Zakres ubezpieczenia maszyn i urządzeń w zależności od potrzeb Klienta  może być w formie ochronyall risk czy też od utraty i uszkodzenia, szkód elektronicznych bądź awarii. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte maszyny np. w trakcie ich pracy, postoju, remontów i konserwacji, przemieszczania czy demontażu.

Dla naszych Klientów mamy wynegocjowane specjalne warunki, co sprawia że nasza oferta jest bardzo konkurencyjna. Możemy np. zaoferować w ramach umowy generalnej bardzo korzystne stawki na maszyny budowlane.

Do zalet programu należy oprócz oczywiście niskiej ceny m.in.:

 • fakt ubezpieczenia maszyn w całej Polsce (zgodnie z realizowanymi kontraktami)
 • możliwość rozbicia płatności  na raty bez zwyżki
 • ubezpieczenie od wszelkich ryzyk
 • ubezpieczenie maszyn przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją
 • rozszerzenie ochrony o klauzulę – odpowiedzialność za szkody podczas transportu maszyny

Ubezpieczamy :

 • maszyny produkcyjne
 • maszyny budowlane
 • maszyny komunalne
 • urządzenia pomiarowe

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na maszyny i urządzenia szczegółowo ustalamy zakres ich prac, warunków itd. Jest to ważne z tego powodu że każde takie ubezpieczenie wymaga indywidualnego podejścia i przeanalizowania dokładnie wszystkich klauzul.

Zakres ubezpieczenia przy maszynach produkcyjnych.

Przy maszynach stacjonarnych np. usługowych, warsztatowych czy produkcyjnych możemy ubezpieczyć między innymi od :

 • ubezpieczenie utraty zysku na skutek awarii
 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres ubezpieczenia przy maszynach budowlanych.

 Z punktu ubezpieczyciela maszyny budowlane możemy podzielić na :

 • maszyny zainstalowane na podwoziu pojazdów ( np. pompy do betonu )
 • maszyny samojezdne, które nie poruszają się po drogach ( np. walce, pojazdy gąsienicowe )
 • maszyny samojezdne, które poruszają się również po drogach publicznych.

Ubezpieczamy między innymi od :

 • ubezpieczenie CPM
 • ubezpieczenie AutoCasco
 • ubezpieczenie OC

Zakres ubezpieczenia przy maszynach komunalnych.

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.] do usług komunalnych zalicza się między innnymi: sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, usuwania i oczyszczenia odpadów, sprzątania, odśnieżania, konserwacji zimowej gmin.

Maszyny komunalne dzieli się według rodzaju usług do których zostały wyprodukowane. Mamy więc maszyny do prac i usług zimowych ( np. pługi, solarki ), maszyny do sprzątania ( np. zamiatarki ), maszyny do pielęgnacji terenów zielonych, zbierania odpadów czy maszyny do przetwarzania, segregacji czy utylizacji.

Tak jak w przypadku maszyn budowlanych możemy ubezpieczyć między innymi od :

 • ubezpieczenie CPM
 • ubezpieczenie AutoCasco
 • ubezpieczenie OC

Zakres ubezpieczeń urządzeń pomiarowych.

Urządzenia pomiarowe to przenośny elektroniczny sprzęt używany przez specjalistów często poza siedzibą firmy. Urządzenia użytkuje się np. celem wykonania zleconych projektów, obliczeń, obmiarów, pomiarów.

Urządzenia takie ubezpieczyć możemy między innymi od :

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego EEI
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Nie każdy zakres ubezpieczenia jest odpowiedni do każdej maszyny czy urządzenia. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, jego zakres i klauzule uzgadniamy zawsze z Klientem.

Masz pytania odnośnie ubezpieczenia ? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń.

AJB Finance – Twój doradca w biznesie