Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenie mieszkań i domów to aktualnie jedno z najpopularniejszych tego typu dobrowolnych świadczeń. Jego ochrona obejmuje zarówno szkody powstałe w częściach budynku, jak i jego wyposażeniu w następstwie różnorodnych zdarzeń losowych. Istnieje również możliwość zabezpieczenia w ramach ubezpieczenia zabudowania wokół nieruchomości, garażu, domu letniskowego czy budynku w trakcie budowy. W większości przypadków biorąc kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie, jego ubezpieczenie staje się obowiązkowe dla kredytobiorcy.

Jakie elementy domu lub mieszkania mogą być ubezpieczone?

W zależności od rodzaju nieruchomości istnieje możliwość dostosowania przedmiotu ubezpieczenia do własnego zapotrzebowania. Z tego względu powstał podział na grupy poszczególnych elementów wchodzących w skład domu lub mieszkania. Zaliczają się do nich:

 • mury – ściany, tynki, elewacje, izolacje i dach
 • mienie stałe – trwałe meble, wyposażenie łazienki, parkiety, schody, okna i drzwi, kominki, rolety, różnego rodzaju instalacje oraz grzejniki i piece grzewcze
 • mienie ruchome – wszelkie wyposażenie domu, w tym meble, sprzęt RTV i AGD, odzież, biżuteria, różnego rodzaju przedmioty, żywność, zwierzęta domowe czy wartości pieniężne
 • mała architektura i budynki gospodarcze – garaż wolnostojący, ogrodzenie, oczka wodne, altany, lampy ogrodowe

Do podstawowej oferty ubezpieczenia można również dodać dodatkowe możliwości ubezpieczenia. Znajdują się wśród nich elementy szklane, takie jak szyby, lustra, dekoracyjne oraz inne przedmioty, takie jak anteny satelitarne, dzieła sztuki i antyki. Do każdej grupy ubezpieczenia można ustalić konkretną wartość.

Jakie zdarzenia mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową?

Ochrona ubezpieczeniowa zakłada różnorodne zdarzenia losowe, które mogą być dostosowane indywidualnie do zapotrzebowania klienta. Przed wyborem konkretnych pozycji warto jednak zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdyż szczegółowo określają ich definicję. Najważniejszymi ryzykami są:

 • pożar
 • kradzież z włamaniem i rozbojem
 • powódź
 • przepięcia
 • wandalizm lub dewastacja
 • zalanie
 • uderzenie pioruna
 • deszcz nawalnych
 • huragan
 • grad
 • wybuch lub eksplozja
 • lawina
 • napór śniegu
 • osunięcie ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • dym i sadza
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzewa lub masztu
 • akcja ratownicza
 • upadek statku powietrznego

W umowie ubezpieczenia mieszkania lub domu znajduje się lista wyłączeń od odpowiedzialności, z którymi warto zapoznać się wcześniej. Na odszkodowanie najczęściej nie można liczyć w przypadku umyślnych działań ubezpieczonej osoby lub jej rażących zaniedbań, a także szkód wynikających ze spożycia alkoholu lub innych środków odurzających. Ochrona może nie obowiązywać również w przypadku konsekwencji działań górniczych lub robót ziemnych, awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych lub gazowych czy działań wojennych i zamieszek.

Na jakiej podstawie ustalana jest cena ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Cena ubezpieczenia domu lub mieszkania w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie ze względu na odrębność cen rynkowych nieruchomości, wartości posiadanego mienia i szeregu różnorodnych czynników. Największe znaczenie dla ostatecznego kosztu wykupienia polisy mają:

 • przedmiot ubezpieczenia czyli zabezpieczone części domu lub mieszkania
 • zakres ochrony czyli konkretne ryzyka, od których zabezpieczony jest dom lub mieszkanie
 • wartość posiadanego majątku
 • sposób obliczania odszkodowania
 • cechy domu lub mieszkania, takie jak rok i materiały użyte do budowy czy piętro mieszkania

Poza podstawowymi wyznacznikami mającymi bezpośrednio wpływ na wysokość ceny ubezpieczenia są również inne czynniki brane pod uwagę. Zaliczają się do nich:

 • jakość zabezpieczenia domu lub mieszkania – alarm, drzwi antywłamaniowe czy ochrona domu lub osiedla
 • inne wykupione ubezpieczenia w firmie
 • dodatkowe ubezpieczenia do mieszkania lub domu

W niektórych przypadkach na ostateczną cenę może mieć również wpływ długość ubezpieczania się w firmie. Stali klienci bardzo często mogą liczyć na specjalne zniżki i promocje.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top