Ubezpieczenia w AJB

Ubezpieczenie to gwarancja uzyskania pomocy w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia od różnego rodzaju zdarzeń losowych, których konsekwencjami są między innymi  nieprzewidziane wydatki, utrata zdrowia, niezdolność do pracy. Odpowiednia polisa, przygotowana przez profesjonalnego agenta lub brokera jest w stanie w znacznym stopniu uchronić nas przed stratami materialnymi, a w przypadku utraty zdrowia zrekompensować finansowo skutki zdarzenia.

Dlaczego warto korzystać z ubezpieczeń?

W życiu każdego człowieka zdarzają się różnorodne losowe sytuacje. Chcąc zapewnić sobie przed nimi należytą ochronę warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. W nagłych przypadkach umożliwia ono otrzymanie środków finansowych na leczenie, remont domu, zakup potrzebnego do firmy sprzętu czy naprawę samochodu. Ubezpieczenia pokrywają także koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim, zapewniają pomoc informacyjną lub w załatwieniu określonych formalności po wypadku. Opłacając składki możemy zapewnić sobie i najbliższym poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia komunikacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia komunikacyjne to najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń, które dzielą się na :

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC
 • ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych auto-casco AC
 • ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków NW
 • ubezpieczenie assistance – pomoc w zakresie zdarzeń drogowych
 • ubezpieczenie GAP-ubezpieczenie od utraty wartości

Ubezpieczenia te dotyczą pojazdów mechanicznych, z których zdecydowana większość objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC. Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne są dobrowolne. Należy pamiętać, że ubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują szeregu ryzyk. Warto objąć ubezpieczeniem również inne zdarzenia.

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Oferta firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczania majątku jest niezwykle szeroka. Poza ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej najważniejszymi ubezpieczeniami majątkowymi są: ubezpieczenia nieruchomości – budynków i budowli, hal, budynków mieszkalnych; ubezpieczenia ruchomości związanych z budynkami; ubezpieczenia środków produkcji – maszyn i urządzeń oraz stanów magazynowych towarów i zapasów. Ubezpieczenia środków trwałych od zdarzeń losowych są z reguły dobrowolne. Ustawodawca nie wprowadził szczególnych regulacji w tym zakresie.

Ubezpieczenia dla rolników – dla kogo są obowiązkowe i czego dotyczą?

Ubezpieczenie OC rolników oraz budynków rolniczych jest kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem określonym przez ustawodawcę. Obowiązkiem objęci się rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej jednego hektara. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością rolniczą włączając w to również szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne. Dodatkowo ubezpieczeniem objęte są budynki rolnicze. Ustawodawca zobligował rolników do ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. Należy pamiętać, że tak jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują wszystkich rodzajów zdarzeń. W wielu przypadkach warto skorzystać z dodatkowych nieobowiązkowych ubezpieczeń.

Jakie są inne rodzaje ubezpieczeń ?

Ubezpieczenia są niezwykle rozległą dziedziną życia gospodarczego. Poniżej kilka przykładów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • gwarancje należytego wykonania
 • gwarancje zapłaty wadium
 • gwarancje finansowe
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w różnych zawodach i branżach, na przykład OCP
 

Słownik pojęć

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt