RODO-Polityka Prywatności

W związku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku, oświadczamy że przetwarzane Państwa dane osobowe jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji przygotowania umowy lub oferty na usługi finansowe. Zapewniamy  również, że wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.
Informujemy, że AJB FINANCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 przetwarza Państwa dane osobowe jako Administrator.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
AJB FINANCE sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4/29 NIP: 913-161-52-15 Regon: 021951934

Kontaktować  z Administratorem można się  pocztą tradycyjną na adres siedziby bądź za pomocą adresu e-mail biuro(at)ajbfinance.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności przez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty. Dane będą przetwarzane  przez okres  6 miesięcy po czym będą usuwane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

BIURO

SIEDZIBA