UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Zakładając własną działalność gospodarczą warto wziąć pod uwagę nie tylko możliwości zdobycia potencjalnych zysków, ale również ryzyko poniesienia strat. Istnieje wiele różnorodnych losowych sytuacji, takich jak włamania i kradzieże, pożar czy przypadkowe wyrządzenie krzywdy osobie trzeciej, które mogą znacząco obciążyć firmowy budżet. Konsekwencjom tego typu zdarzeń można jednak częściowo zapobiec ubezpieczając się od ryzyk związanych z typem prowadzonego przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku niektórych działalności polisa może być obowiązkowa.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń firmowych?

Obecnie rynek ubezpieczeń stale się rozwija, dzięki czemu możemy korzystać z różnorodnych pakietów ochrony przed rozmaitymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najpopularniejszym zabezpieczeniem jest polisa OC, która chroni przed możliwością wyrządzenia szkód osobom trzecim. W przypadku inwestorów oraz wykonawców i podwykonawców prac budowlanych lub montażowym przydatne może być ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmujące ochronę prac kontraktowych i mienie będące przedmiotem umowy.
Coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie od utraty zysków. Ma ono zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa i zlikwidować negatywne konsekwencje przestoju firmy w następstwie różnorodnych, niezależnych zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch czy powódź. W przypadku firm transportowych zajmujących się przewozem cennych towarów na terenie Polski doskonałym rozwiązaniem jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. Obejmuje on zarówno krajowe drogi lądowe, wodne, jak i powietrzne.

OC dla przedsiębiorców – kiedy jest obowiązkowe?

W każdej firmie, a szczególnie związanej z działalnością produkcyjną lub usługową może zdarzyć się sytuacja, w której zostanie wyrządzona krzywda osobie trzeciej. W niektórych przypadkach koszty naprawy takiej szkody mogą być dużym obciążeniem dla budżetu firmowego, a nawet doprowadzić ją do bankructwa. Z tego powodu warto zabezpieczyć się poprzez wykupienie odpowiedniej polisy OC uwzględniające konkretne ryzyka związane z typem działalności. Chroni ona przed konsekwencjami różnorodnych zdarzeń losowych.
W wielu branżach, najczęściej związanych z posiadaniem określonych uprawnień lub obarczonych dużą odpowiedzialnością zakup polisy jest obowiązkowe. Do tego typu zawodów zaliczają się między innymi adwokaci, notariusze, radcowie prawni, rzecznicy podatkowi i patentowi, brokerzy ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, inżynierowie budownictwa, zarządcy nieruchomości, przewoźnicy lotniczy, detektywi, osoby przyjmujące zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz organizatorzy imprez masowych i turystycznych.

Co można ubezpieczyć i od jakich ryzyk w firmie?

Poza podstawowymi ubezpieczeniami, takimi jak OC istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty różnorodnych dodatkowych ubezpieczeń. Zakres ochrony dostosowywany jest indywidualnie do zapotrzebowania klienta i może być z czasem rozszerzany. Obecnie najczęściej ubezpieczeniem objęte są:

  • nieruchomości i budowle
  • maszyny i urządzenia
  • wyposażenie
  • mienie pracownicze
  • wartości pieniężne
  • środki obrotowe

Przed wybraniem odpowiedniego ubezpieczenia warto dokładnie zastanowić się nad możliwymi zdarzeniami losowymi i uwzględnić przy tym cały majątek firmy. To, co należy objąć ochroną w pierwszej kolejności zależy od rodzaju prowadzonej działalności.
Bardzo istotnym elementem ubezpieczenia jest zakres odpowiedzialności, dlatego dostosowując indywidualną ofertę warto uwzględnić swoje oczekiwania. W przypadku mienia najczęściej wybieranymi ryzykami objętymi polisą są:

  • ogień i inne zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź czy wybuch
  • kradzież z włamaniem, czasami rozszerzone o wandalizm
  • szkody elektryczne

Coraz chętniej wybierane są polisy all risk, których zaletą jest nie tylko bardzo szeroki zakres ochrony, ale też dużo łatwiejsze otrzymanie odszkodowania.

 
Skontaktuj się Z NAMI ZA POMOCĄ formularza kontaktowego
lub zadzwoń

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

BIURO

SIEDZIBA