Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Zakładając własną działalność gospodarczą warto wziąć pod uwagę nie tylko możliwości zdobycia potencjalnych zysków, ale również ryzyko poniesienia strat. Istnieje wiele różnorodnych losowych sytuacji, takich jak włamania i kradzieże, pożar czy przypadkowe wyrządzenie krzywdy osobie trzeciej, które mogą znacząco obciążyć firmowy budżet. Konsekwencjom tego typu zdarzeń można jednak częściowo zapobiec ubezpieczając się od ryzyk związanych z typem prowadzonego przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku niektórych działalności polisa może być obowiązkowa.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń firmowych?

Obecnie rynek ubezpieczeń stale się rozwija, dzięki czemu możemy korzystać z różnorodnych pakietów ochrony przed rozmaitymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najpopularniejszym zabezpieczeniem jest polisa OC, która chroni przed możliwością wyrządzenia szkód osobom trzecim. W przypadku inwestorów oraz wykonawców i podwykonawców prac budowlanych lub montażowym przydatne może być ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmujące ochronę prac kontraktowych i mienie będące przedmiotem umowy.
Coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie od utraty zysków. Ma ono zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa i zlikwidować negatywne konsekwencje przestoju firmy w następstwie różnorodnych, niezależnych zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch czy powódź. W przypadku firm transportowych zajmujących się przewozem cennych towarów na terenie Polski doskonałym rozwiązaniem jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. Obejmuje on zarówno krajowe drogi lądowe, wodne, jak i powietrzne.

OC dla przedsiębiorców – kiedy jest obowiązkowe?

W każdej firmie, a szczególnie związanej z działalnością produkcyjną lub usługową może zdarzyć się sytuacja, w której zostanie wyrządzona krzywda osobie trzeciej. W niektórych przypadkach koszty naprawy takiej szkody mogą być dużym obciążeniem dla budżetu firmowego, a nawet doprowadzić ją do bankructwa. Z tego powodu warto zabezpieczyć się poprzez wykupienie odpowiedniej polisy OC uwzględniające konkretne ryzyka związane z typem działalności. Chroni ona przed konsekwencjami różnorodnych zdarzeń losowych.
W wielu branżach, najczęściej związanych z posiadaniem określonych uprawnień lub obarczonych dużą odpowiedzialnością zakup polisy jest obowiązkowe. Do tego typu zawodów zaliczają się między innymi adwokaci, notariusze, radcowie prawni, rzecznicy podatkowi i patentowi, brokerzy ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, inżynierowie budownictwa, zarządcy nieruchomości, przewoźnicy lotniczy, detektywi, osoby przyjmujące zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz organizatorzy imprez masowych i turystycznych.

Co można ubezpieczyć i od jakich ryzyk w firmie?

Poza podstawowymi ubezpieczeniami, takimi jak OC istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty różnorodnych dodatkowych ubezpieczeń. Zakres ochrony dostosowywany jest indywidualnie do zapotrzebowania klienta i może być z czasem rozszerzany. Obecnie najczęściej ubezpieczeniem objęte są:

  • nieruchomości i budowle
  • maszyny i urządzenia
  • wyposażenie
  • mienie pracownicze
  • wartości pieniężne
  • środki obrotowe

Przed wybraniem odpowiedniego ubezpieczenia warto dokładnie zastanowić się nad możliwymi zdarzeniami losowymi i uwzględnić przy tym cały majątek firmy. To, co należy objąć ochroną w pierwszej kolejności zależy od rodzaju prowadzonej działalności.
Bardzo istotnym elementem ubezpieczenia jest zakres odpowiedzialności, dlatego dostosowując indywidualną ofertę warto uwzględnić swoje oczekiwania. W przypadku mienia najczęściej wybieranymi ryzykami objętymi polisą są:

  • ogień i inne zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź czy wybuch
  • kradzież z włamaniem, czasami rozszerzone o wandalizm
  • szkody elektryczne

Coraz chętniej wybierane są polisy all risk, których zaletą jest nie tylko bardzo szeroki zakres ochrony, ale też dużo łatwiejsze otrzymanie odszkodowania.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top