Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

NNW

Dobrowolne ubezpieczenie NNW stanowi dodatkową ochronę kierowcy i określonych pasażerów przed następstwami nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z poruszaniem się pojazdem. Zabezpieczenie obejmuje zarówno zdrowie, jak i życie osób wskazanych w umowie ubezpieczenia. Odszkodowanie można otrzymać w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych, ponieważ świadczenia wypłacane są niezależnie od polisy OC, a klient może dostosować sumę ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera?

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem dla kierowców jest OC. Warto jednak pamiętać, że chroni ono jedynie w przypadku wyrządzenia szkody trzeciej osobie, a odszkodowanie trafia do osoby poszkodowanej. Jeśli sprawą wypadku uznany zostanie drugi kierowca to należność możemy otrzymać z ubezpieczenia sprawcy, ale jeśli sytuacja jest odwrotna i sami jesteśmy winni zdarzenia to podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. O świadczenie możemy się wtedy jedynie ubiegać z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń, takich jak NNW.
Dużą zaletą ubezpieczenia NNW jest to, że chroni nie tylko samego kierowcę, ale również jego pasażerów. Z tego względu to doskonałe rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Zapewnia ono określone świadczenia, nawet w przypadku kiedy kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za wypadek. Dodatkowo posiada dużo szerszy zakres ochrony niż pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, które można dostosować według indywidualnego zapotrzebowania. Każdemu, kto chciałby mieć pełną ochronę podczas poruszania się samochodem zdecydowanie przyda się ubezpieczenie NNW.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ochrona ubezpieczenia NNW uwzględnia nie tylko samego kierowcę, ale też wszystkich pasażerów w liczbie zgodnej z zapisem w umowie. W przypadku wypadków związanych z ruchem pojazdów głównymi sytuacjami upoważaniającymi do wypłaty odszkodowania są uszczerbek na zdrowiu spowodowany:

 • wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu
 • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy
 • podczas załadowywania lub rozładowywania przyczepy zespolonej z pojazdem

Dodatkowo ubezpieczenie NNW obejmuje inne wypadki, takie jak następstwa zawałów serce i udarów mózgu, nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportu, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu.
Ubezpieczenie NNW daje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony, co sprawia, że klient łatwo może dostosować warunki do własnych potrzeb. Polisa może obejmować także:

 • świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów za zakup protez i środków pomocniczych
 • zwrot przeszkolenia zawodowego dla niepełnosprawnych
 • zwrot kosztu transportu zwłok i pogrzebu
 • świadczenia zasiłkowe za każdy dzień niezdolności do nauki
 • zwrot kosztów leczenia
 • diety szpitalne
 • refundacje kosztów leczenia z granicą

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenie NNW?

W przypadku ubezpieczenia NNW wyłączenia od odpowiedzialności nie są regulowane ustawowo, co sprawia, że zależą od zapisków w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z tego względu warto przed zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z dokumentem i zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy świadczenia nie przysługują ubezpieczonemu. Będą to przede wszystkim przypadki, w których ubezpieczony działał umyślnie lub dokonał rażącego zaniedbania. Zapoznając się wnikliwie z warunkami umowy można dużo łatwiej dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.
Standardowymi wyłączeniami od odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia NNW są:

 • spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • celowe spowodowanie szkody
 • spowodowanie szkody samochodem nieposiadającym ważnych badań technicznych w przypadku, kiedy stan techniczny jest przyczyną wypadku
 • świadomego przejazdu z kierującym znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • jazda wyścigowa, konkursowa lub w ramach pokazów kaskaderskich i treningów do nich
 • prowadzenie auta bez uprawnień

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top