Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw mimo, że nie dla wszystkich jest obowiązkowe to jednak warto rozważyć skorzystanie z tego typu rozwiązania. W ostatnich latach w Polsce panują negatywne warunki atmosferyczne, takie jak susze, nawalne deszcze, podtopienia czy burze z opadami gradu, przez co rolnicy często narażeni są na duże straty. W niektórych przypadkach skutki są katastrofalne, czego konsekwencją może być całkowita utrata źródła dochodu. Konieczność ubezpieczenia minimum 50% upraw od przynajmniej jednego zagrożenia występuje w przypadku rolników, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie.

Jakie uprawy można ubezpieczyć i od jakich ryzyk?

Obecnie wielu rolników decyduje się na zakup ubezpieczenia upraw rolnych. Ochrona obowiązuje od zasiewu do lub wysadzenia roślin do zebrania plonów i złożenia ich do miejsca przechowywania. Podstawowy zakres ubezpieczenia upraw rolnych obejmuje:

 • rośliny zbożowe
 • kukurydzę
 • rzepak
 • rzepik
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • drzewa i krzewy owocowe
 • truskawki
 • ziemniaki
 • buraki cukrowe
 • rośliny strączkowe

Wymienione wyżej uprawy rolne zabezpieczone są przed negatywnymi konsekwencjami huraganów, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunów, lawiny, suszy, obsunięcia się ziemi, przezimowania czy przymrozków wiosennych.
Poza samymi uprawami rolnymi warto pomyśleć również o ubezpieczeniu zwierząt hodowlanych. Mimo, że nie ma takiej konieczności, to jednak w wielu przypadkach okazuje się bardzo opłacalne, gdyż nie zawsze rolnik jest w stanie przewidzieć skutki różnorodnych zdarzeń losowych. Powstałe straty są czasami na tyle duże, że samodzielne przywrócenie opłacalności może zająć wiele lat. Do zwierząt, które obejmuje zakres ubezpieczeń zaliczają się:

 • owce
 • konie
 • bydło
 • kozy
 • drób
 • świnie

Wymienione zwierzęta zabezpieczone są przed huraganami, powodziami, deszczem nawalnym, gradem, osunięciem się ziemi, piorunami, lawiną oraz ubojem z konieczności. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe zdarzenia losowe.

Dlaczego warto ubezpieczyć uprawy?

W obecnych czasach w rolnictwie powszechne jest stosowanie nowoczesnych technologii, które mają za zadanie chronić plony. Niezależnie od tego o ostatecznym sukcesie najczęściej decydują warunki atmosferyczne. W Polsce coraz częściej zdarzają się różnorodne anomalie pogodowe o charakterze katastroficznym. Powodują ogromne straty w gospodarstwach, co przekłada się na ich sytuację finansową. Z tego względu warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu i być gotowym w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń losowych.
W Polsce jednym z największych niebezpieczeństw plonów stanowią powszechne szczególnie w okresie wiosenno-letnim gradobicia, nawalne deszcze i huragany. Bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy i w jakim miejscu wystąpią, a nawet jeśli dowiemy się o nich z wyprzedzeniem to nie można się przed tymi zjawiskami uchronić. W ostatnich latach bardzo często na przełomie kwietnia i w połowie maja pojawiają się także wiosenne przymrozki, które mogą wyrządzić nieodwracalne zniszczenia w plonach. Gwałtowne spadki temperatur niekorzystnie wpływa na rzepak, masę liści w ziemniakach, burakach czy kukurydzy. Ich konsekwencją są również przymarznięte kwiaty owoców i krzew.

Jakie są stawki ubezpieczeń upraw?

Stawka ubezpieczenia jest indywidualnie ustalana pomiędzy producentem rolnym a AJB Finance, przy czym nie może być wyższa niż maksymalne kwoty ustanowione przez Ministra Rolnictwa. Rolnicy obecnie mogą ubiegać się o dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw do 65% stawki taryfowej za 1 hektar, jeśli nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia. Dla gruntów rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła wynieść 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw. W przypadku przekroczenia tej stawki dopłaty zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
Istnieje możliwość dopłat za ubezpieczenie nie tylko upraw rolnych, ale też zwierząt gospodarskich. Podobnie suma może wynieść do 65% składki od jednego zwierzęcia w przypadku określenia stawek taryfowych nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. Więcej informacji na temat poziomów dopłat z budżetu państwa można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 roku.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top