Zalanie

Zalanie w ubezpieczeniach oznacza jedno ze zdarzeń losowych, które mogą być objętą ochroną w ramach polisy nieruchomości. W zależności od danego produktu i praktyki ubezpieczycieli zalanie będzie zdarzeniem objętym ochroną na kanwie umowy podstawowej lub jednym z dostępnych rozszerzeń do umowy. Zalanie powinno być wpisane do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jeśli jest objęte polisą. Dla ubezpieczycieli zalanie oznacza wydostanie się i przenikanie wody, pary wodnej albo innej cieczy w wyniku uszkodzenia rur lub innej awarii, a także na skutek działania sił natury lub człowieka. Przyczyną zalania mogą być np. opady, topnienie śniegu, przerwa w dostawie energii elektrycznej, pęknięte akwarium etc.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt