Zalanie

Zalanie w ubezpieczeniach oznacza jedno ze zdarzeń losowych, które mogą być objętą ochroną w ramach polisy nieruchomości. W zależności od danego produktu i praktyki ubezpieczycieli zalanie będzie zdarzeniem objętym ochroną na kanwie umowy podstawowej lub jednym z dostępnych rozszerzeń do umowy. Zalanie powinno być wpisane do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jeśli jest objęte polisą. Dla ubezpieczycieli zalanie oznacza wydostanie się i przenikanie wody, pary wodnej albo innej cieczy w wyniku uszkodzenia rur lub innej awarii, a także na skutek działania sił natury lub człowieka. Przyczyną zalania mogą być np. opady, topnienie śniegu, przerwa w dostawie energii elektrycznej, pęknięte akwarium etc.

Scroll to Top