Zakres terytorialny ubezpieczenia

Terytorium, na którym funkcjonuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach danej polisy. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową doszło na terytorium objętym zakresem terytorialnym ubezpieczenia. Szczególnie ma to znaczenie dla ubezpieczeń komunikacyjnych. OC dla posiadaczy aut zarejestrowanych w Polsce obejmuje zakresem terytorialnym państwa-sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego, czyli m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej. Poza ich terytorium konieczne jest wykupienie Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. Dla polisy AC ubezpieczający samodzielnie wybiera mu zakres terytorialny.

Scroll to Top