Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony gwarantowanej zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w zamian za składkę uiszczoną przez ubezpieczającego. Zakład lub towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia świadczenia lub wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia innych zdarzeń losowych określonych w umowie. Te zdarzenia składają się na zakres ubezpieczenia. Dodatkowo zakres ochrony jest określony terytorialnie oraz limitami, czyli kwotami, do których odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Najwyższą kwotą, do której odpowiedzialny jest zakład bezpieczne jest suma ubezpieczenia. Dla polis OC zakres ochrony jest do 1,05 mln euro dla szkód materialnych oraz 5,21 mln euro dla szkód osobowych.tekst do wklejenia

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt