Zadośćuczynienie

Instytucja prawa cywilnego polegająca na rekompensacie szkód niematerialnych. Zadośćuczynienie ma zastosowanie do doznanych krzywd, jak ból, cierpienie, utrata zdrowia. Poszkodowany ma prawo ubiegać się zadośćuczynienia w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, rozstroju lub utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Zadośćuczynienie jest dochodzone od osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za powstałe krzywdy. Potocznie zadośćuczynienie często mylone jest z odszkodowaniem, które stanowi rekompensatę za wymierne szkody materialne, dające się łatwo wyliczyć. Przy zadośćuczynieniu brak jest obiektywnych metod ustalania wysokości kwoty rekompensującej poniesione szkody niematerialne.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt