Wypadek ubezpieczeniowy

Zdarzenie losowe, którego wystąpienie powoduje szkody na osobie lub majątku w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co skutkuje powstaniem podstawy do spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego lub wypłaty ubezpieczonemu odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wypadki ubezpieczeniowe są przewidziane w umowie ubezpieczenia i wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także określone w przepisach prawa. W sytuacji, gdy szkody są następstwem jednego zdarzenia lub wynikają z tej samej przyczyny, uważane są za jeden wypadek, nawet jeśli jest więcej poszkodowanych, a moment wystąpienia wypadku jest określany na chwilę powstania pierwszej szkody.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt