Wyłudzenie ubezpieczenia

Potoczne określenie wyłudzenia odszkodowania, które jest działaniem mającym na celu próbę uzyskania świadczenia drogą nadużycia. Może to się odbywać w różnych formach np. poprzez wpisanie we wniosku ubezpieczeniowy nieprawdziwych danych lub nadużycia w toku zgłaszania szkody, i na różnych polisach. Wyłudzenie odszkodowania jest karalne. Kodeks karny art. 298 paragraf 1 stanowi, że: Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli przed wszczęciem postępowania karnego, wyłudzający dobrowolnie zapobieży wypłacie odszkodowania, kara nie zostanie zastosowana.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt