Wyłączenia odpowiedzialności

Określone przez ubezpieczyciela i wpisane do OWU sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Zależnie od rodzaju ubezpieczenia i praktyki danego towarzystwa ubezpieczeniowego lista wyłączeń będzie obejmować różne zdarzenia. Pewnym standardem są wyłączenia odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub AC, do których zaliczają się m.in. szkody spowodowane przez kierowcę bez uprawnień, będące skutkiem rażącego niedbalstwa lub spowodowane umyślnie, w których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,  spowodowane na skutek użytkowania pojazdu, który kierowca zdobył drogą przestępstwa czy spowodowane pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt