Wykup polisy

Termin stosowany w polisach typu oszczędnościowego, w których częścią składową jest ubezpieczenie na życie, a składki są odkładane na specjalnym koncie. Środki ze składek są wypłacane we wskazanym w umowie ubezpieczeniowej momencie, stanowiącym zakończenie obowiązywania ochrony. Ubezpieczający może zrezygnować z ubezpieczenia przed terminem jego wygaśnięcia i wypłacić wcześniej składki. Wtedy właśnie dochodzi do wykupu polisy – jeśli nie minął okres karencji, potrącana jest pewna kwota wskazana w umowie i tylko część zgromadzonych na pieniędzy wraca do ubezpieczającego, zaś po okresie karencji całość składek jest wypłacana. Wykup polisy jest możliwy zazwyczaj po około 3 latach od zawarcia umowy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt