Wszystkie ryzyka (All Risks)

Nazwa ubezpieczenia o szerokim zakresie. W ubezpieczenie all risks wszystkie możliwe ryzyka, które nie zostały zawarte w wyłączeniach OWU, mogą być podstawą do roszczeń poszkodowanego. Wszystkie szkody niewykluczone są objęte ubezpieczeniem. Nawet bardzo nietypowe i trudne do przewidzenia zdarzenia losowe są objęte ochroną. W procedurze przyznawania odszkodowania z tytułu umowy all risks to ubezpieczyciel musi udowodnić, że odszkodowanie się nie należy, czyli ciężar dowodu jest po jego stronie. Jeśli nie wskaże wyłączenia w umowie, które wyklucza wypłatę odszkodowania, świadczenie musi zostać spełnione. Przeciwieństwem formuły all risks jest ubezpieczenie typu named perils, w którym ochrona obejmuje tylko zdarzenia wyraźnie wskazane w umowie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt