Wniosek ubezpieczeniowy

Wniosek stanowi pisemną ofertę ubezpieczenia, w której zawarte są warunki świadczenia ochrony przez ubezpieczyciela oraz wpisane są dane osobowe i informacje o ubezpieczającym będące istotne dla ubezpieczyciela. Wniosek wypełnia i składa zazwyczaj ubezpieczający, razem z wymaganymi dokumentami, celem zgłoszenia chęci wykupienia danego ubezpieczenia. Wniosek musi być podpisany przez ubezpieczającego. Następnie jest sprawdzany przez przedstawiciela ubezpieczyciela, który składa swój podpis i na jego podstawie przygotowuje umowę ubezpieczenia, czyli dokument, na mocy którego świadczona będzie ochrona ubezpieczeniowa w zamian za składkę, także podpisany przez obie strony. Wniosek jest dołączany do umowy i stanowi jej integralną część. 

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt