Wiek polisowy

Wiek polisowy to pojęcie występujące w terminowym ubezpieczeniu na życie, w którym ochrona ubezpieczeniowa trwa określony okres – minimum rok, np. 2, 5, 10 lat. W takim ubezpieczeniu dodatkowo wskazana jest dolna granica wiekowa przystąpienia do ubezpieczenia, zazwyczaj wynosząca 18 lat, o ile nie jest to polisa posagowa, w której uposażonym jest osoba niepełnoletnia, ale fundatorem musi być osoba pełnoletnia. Drugą wartością wiekową ustaloną w polisie terminowej jest górna granica wieku. W umowie wskazany jest okres obowiązywania ochrony – dłuższy niż rok, ale kończący się przed momentem osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku. Towarzystwa we własnym zakresie ustalają górną granicę wieku polisowego.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt