Warsztat autoryzowany

Zwany też autoryzowaną stacją obsługi (ASO) to warsztat samochodowy, który funkcjonuje w sieci dystrybucji danego producenta pojazdów. W warsztacie autoryzowanym świadczone są usługi naprawy, konserwacji pojazdów, przeglądów cyklicznych. Do napraw szkód czy awarii wykorzystywane są tylko oryginalne części, a procedury są stosowane zgodnie z zaleceniem producenta danej marki aut. Warsztat autoryzowany ma niezbędny sprzęt i wiedzę, by wykonać bardzo skomplikowane naprawy. Z racji wysokiej jakości usług warsztaty autoryzowane mają wyższe ceny niż tradycyjne. Zgodnie z prawem unijnym dla utrzymania gwarancji pojazdu nie ma znaczenia, czy samochód będzie serwisowany w warsztacie autoryzowanym czy niezależnym.

Scroll to Top