Uprawniony

Uprawniony w ubezpieczeniach zwany jest też uposażonym lub beneficjentem. To osoba fizyczna, która została wskazana w umowie ubezpieczenia na życie jako odbiorca odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczony wskazuje dowolną osobę, spokrewnioną lub nie, jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania z polisy na wypadek jego śmierci. Uprawnionych do świadczenia może być kilka osób. Decyzję o wskazaniu osoby uprawnionej można zmienić w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. W przypadku polis na życie typu oszczędnościowego lub inwestycyjnego odszkodowanie przyznane w razie śmierci ubezpieczonego nie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem dochodowym.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt