Umowa ubezpieczenia

Umowa między ubezpieczycielem, czyli zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeń, a ubezpieczającym dotycząca ochrony ubezpieczonego. Regulowana jest kodeksem cywilnym, według art. 805 jest to umowa, na mocy której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie wystąpienia przewidzianego w umowie wypadku, zaś ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Aby ochrona ubezpieczonego lub/i jego mienia weszła w życie, ubezpieczający musi opłacać składkę najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Ubezpieczający może zawrzeć umowę na cudzy rachunek, co oznacza, że ochronę objęta będzie osoba trzecia, nie on sam.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt