Umowa rozszerzona

Umowa między ubezpieczycielem – zakładem lub towarzystwem ubezpieczeń – a ubezpieczającym zapewniająca rozszerzoną ochronę ubezpieczonego. W ubezpieczeniach na życie umowa rozszerzona oferuje dodatkowy zakres ochrony poza podstawą, czyli wypłatą świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Dostępne są różne wersje rozszerzenia polisy na życie, np. zapewnienie leczenia szpitalnego, ochrona na wypadek poważnego zachorowania, świadczenia w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym, zapewnienie rehabilitacji lub medycznego assistance czy ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Każde dodatkowe ryzyko objęte polisą na życie ma odrębną sumę ubezpieczenia, a wszystkie one wpływają na końcową wysokość składki.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt