Umowa podstawowa

W ubezpieczeniach umowa zawarta między ubezpieczającym a ubezpieczycielem – zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeniowym. W polisie na życie forma podstawowa umowy dotyczy okrojonej ochrony ubezpieczonego, zazwyczaj jedynie na wypadek jego śmierci. Umowa podstawowa w ubezpieczeniu na życiu oznacza, że w razie śmierci ubezpieczonego, uposażony lub uposażeni otrzymają wypłatę świadczenia. Podpisanie umowy podstawowej jest niezbędne do wybrania dodatkowych opcji w produkcie ubezpieczeniowymi, czyli skorzystania z rozszerzenia umowy o inne ryzyka czy zdarzenia losowe. Umowa podstawowa ubezpieczenia cechuje się niższą składką niż rozszerzona.

Scroll to Top