Udział własny

Udział własny oznacza ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela polegające na tym, że poszkodowany pokrywa na własny koszt część likwidacji szkody. Pojęcie stosowane w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których to umowach zawrzeć można zapis o udziale własnym. Wysokość udziału własnego wyrażona jest procentowo lub kwotowo. W praktyce udział własny oznacza, że w razie wystąpienia zdarzenia i wyceny likwidacji szkody, od świadczenia zapewnianego przez ubezpieczyciela odejmowana jest kwota wyliczana na podstawie procentu przyjętego udziału własnego, np. 10%, lub kwota wpisana jako stały udział własny. Wartość udziału własnego zmniejsza zatem odszkodowanie. Ubezpieczenie z udziałem własnym ma mniejszą składkę.

Scroll to Top