Ubezpieczyciel

Zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które oferuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek zaistnienia określonych zdarzeń. Ubezpieczyciel zawiera umowę z ubezpieczającym, w ramach której chronione jest zdrowie, życie lub mienie ubezpieczonego – nie zawsze przy czym jest to osoba ubezpieczająca, bo można zawrzeć ubezpieczenie na cudzy rachunek. Ubezpieczyciel jest zatem stroną umowy ubezpieczenia. Zakłady i towarzystwa ubezpieczeń działają w Polsce za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Nie mają one pozwolenia na wykonywanie innej działalności niż związana z branżą ubezpieczeniową. Wszystkie towarzystwa i zakłady ubezpieczeń działające w Polsce są zrzeszone w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt