Ubezpieczony

W ubezpieczeniach osoba lub/i jej mienie podlegające ochronie ubezpieczeniowej na mocy umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczony jest osobą mającą prawo do roszczeń do świadczenia za szkody na swoim zdrowiu lub majątku. W wielu przypadkach ubezpieczający, czyli osoba lub podmiot prawny zawierająca umowę, jest także ubezpieczonym, czyli osobą objętą ochroną. Zdarza się jednak, że dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, kiedy to ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby – np. w przypadku ubezpieczenia zapewnianego przez pracodawcę, kiedy to umowa jest zawierana na rzecz pracowników będących ubezpieczonymi.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt