Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Instytucja powołana by zabezpieczyć interesy osób ubezpieczonych. Jest odpowiedzialna za wypłacanie świadczeń poszkodowanym w zdarzeniach, w których sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia obowiązkowego komunikacyjnego OC lub rolnego. Zajmuje się także ochroną interesów klientów towarzystw ubezpieczeniowych w upadłości. Fundusz kontroluje kierowców i wymierza kary pieniężne w razie nieposiadania ważnego OC. DO UFG należą krajowe i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie oferowania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników i posiadaczy pojazdów mechanicznych. Działalność UFG jest regulowana przepisami prawa.

Scroll to Top