Ubezpieczenie

W branży ubezpieczeniowej pojęcie rozumiane jako obowiązek zakładu ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń w życiu ubezpieczonego lub dotyczących jego zdrowia albo mienia. To zobowiązanie jest określone umową ubezpieczenia zawierana między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym. Ubezpieczyciel wypełnia swoje zobowiązanie poprzez wypłatę odszkodowania lub likwidacją poniesionych przez ubezpieczonego szkód w razie zaistnienia objętych umową zdarzeń losowych. Z kolei ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej, która będzie stanowić fundusz, z którego ubezpieczyciel dokona likwidacji szkody lub wypłaty odszkodowania.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt