Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco (AC)

Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące ochroną szkody częściowe lub całkowite będące skutkiem własnej winy ubezpieczonego, działania żywiołów natury, akty wandalizmu, a także szkody powstałe na skutek czynności nieznanych sprawców. AC gwarantuje także wypłatę odszkodowania w razie kradzieży auta.  Zakres AC jest różny zależnie do towarzystwa ubezpieczeń, bo w przeciwieństwie do OC ta polisa nie jest regulowana ustawą. Występują różnice między ofertami AC w zakresie sumy ubezpieczenia, sposobu likwidacji szkody (kosztorysowa, serwisowa), udziału własnego, amortyzacji części czy części użytych do naprawy (oryginalne, zamienniki).

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt