Ubezpieczenie na życie i dożycie

Dobrowolne ubezpieczenie typu mieszanego zawierane długoterminowo, mające charakter ochronno-oszczędnościowy lub ochronno-inwestycyjny. W jego skład wchodzi polisa na życie, a składka dzielona jest na część ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną. Z opłacanych składek tworzy się kapitał, który może podlegać inwestowaniu, i który można wypłacić w ustalonym w umowie momencie lub po osiągnięciu określonego wieku lub w momencie wygaśnięcia umowy. Czas trwania ochrony wynosi nawet do 25 lat lub do określonego w umowie wieku ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie i dożycie jest często traktowane jako forma uzyskania dodatkowych środków na emeryturę.

Scroll to Top