Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Rodzaj umowy ubezpieczenia obejmującego ochroną mienie, zdrowie lub życie osoby trzeciej. Inaczej mówiąc, ubezpieczający, czyli zawierający umowę z ubezpieczycielem, nie jest ubezpieczonym i nie obejmuje go ochrona. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby. Najczęściej występuje w praktyce w sytuacji wykupienia ubezpieczenia grupowego przez pracodawcę dla swoich pracowników lub oferowania przez bank ubezpieczenia dla swoich kredytobiorców. Oznacza to, że pracodawca lub bank zawarli umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek z przeznaczeniem ochrony osoby lub osób trzecich.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt