Ubezpieczenie GAP

Rodzaj ubezpieczenia samochodowego, dodawanego do Autocasco, chroniącego przed utratą wartości pojazdu w czasie i zobowiązaniami finansowymi ubezpieczonego, które pozostają nawet w momencie zaprzestania użytkowania pojazdu. Jest to ubezpieczenie, które pokrywa różnicę między wartością nowego pojazdu z faktury jego zakupu a wartością wpisaną w polisie AC lub wartością rynkową na dzień zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży. Jeśli dojdzie do kradzieży lub szkody całkowitej, ubezpieczyciel rekompensuje różnicę między ceną nabycia pojazdu a wartością rynkową na dzień zdarzenia. Szczególnie polecane jest ubezpieczenie GAP dla osób mających auto na leasing lub kredyt, kiedy w sytuacji zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży poszkodowany zostaje ze zobowiązaniem do spłaty.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt