Ubezpieczenie bezterminowe

Rodzaj polisy na życie. Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony. Taka polisa często jest oferowana osobom w podeszłym wieku, które mogą wybrać umowę ubezpieczenia bezterminowego nawet po 80. roku życia. Na mocy tej umowy uposażony czy uposażeni otrzymują prawo do świadczenia w momencie śmierci ubezpieczonego. Istnieją także warianty ubezpieczenia na życie bezterminowego, w których ubezpieczający uzyskuje środki na przeprowadzenie określonych zabiegów medycznych czy doraźne leczenie. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie wymaga wypełnienia ankiety medycznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia bezterminowego, dlatego tak chętnie korzystają z niego osoby starsze chcące zabezpieczyć przyszłość dzieci i wnuków.

Scroll to Top