Towarzystwo ubezpieczeń (TU)

To przedsiębiorstwo prowadzące działalność ubezpieczeniową jako spółka akcyjna lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo musi mieć zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego, bo funkcjonuje za zgodą KNF i pod jego nadzorem. Towarzystwa nie mogą wykonywać innej działalności gospodarczej niż ubezpieczeniowa lub z nią związana. Czynności zakładów ubezpieczeń są regulowane przez ustawę o działalności ubezpieczeniową z 22 maja 2003 roku. Każde polskie towarzystwo ubezpieczeniowe należy do Polskiej Izby Ubezpieczeń. Klienci towarzystw ubezpieczeń zawierają z nimi umowę, wykupują za składkę wybrane ubezpieczenie, dzięki czemu mają prawo do odszkodowania lub świadczenia w zakresie zdarzeń losowych objętych ochroną.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt