Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)

Zakład ubezpieczeń działający na zasadzie wzajemności. Aby uzyskać członkostwo trzeba zawrzeć umowę ubezpieczenia, utrata członkostwa oznacza jednocześnie wygaśnięcie umowy polisy. Taką formę działalności prowadzą w Polsce niewielkie podmioty, które koncentrują się na oferowaniu niszowych ubezpieczeń dla danej branży lub na danym terenie. TUW mają o wiele bardziej skromną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych niż zwykłe zakłady ubezpieczeń. Członkowie TUW na walnym zgromadzeniu sami decydują, jakie są warunki zawarcia umowy ubezpieczenia i wszyscy dokładają się do składki w razie wystąpienia konieczności wypłaty dużego odszkodowania.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt