Szkoda ubezpieczeniowa

Majątkowy lub niemajątkowy (osobowy) uszczerbek dóbr prawnie chronionych na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach ubezpieczenia. Szkoda odnosić się może do mienia osoby ubezpieczonej lub samego ubezpieczonego albo jego odpowiedzialności cywilnej. Szkoda może być poniesiona przez jedną osobę lub kilka osób, a w takiej sytuacji każda osoba objęta ubezpieczeniem i poszkodowana wskutek jednego zdarzenia losowego jest uważana za dotkniętą odrębną szkodą. W ubezpieczeniach komunikacyjnych każdy pojazd, który ucierpiał w jednym zdarzeniu losowym, jest traktowany jako osobna szkoda. Likwidacją szkody poprzez naprawę mienia lub wypłatę odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt