Szkoda osobowa

Szkoda w sferze majątkowej lub niemajątkowej, w postaci uszczerbku na zdrowiu, cierpienia fizycznego lub psychicznego, uszkodzeniu ciała, śmierci lub utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doznał utraty zdrowia. Jeśli szkoda powstała na skutek zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem poszkodowanego, to ma on podstawę do roszczeń i domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Szkoda osobowa jest objęta ubezpieczeniem AC lub OC sprawcy, a także NNW. Przykładowo, jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, a wypadek nie nastąpił z jego winy, to pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji będzie finansowane z ubezpieczenia OC sprawcy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt