Szkoda częściowa

W ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC to częściowe zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, inaczej stan pojazdu po wypadku czy kolizji drogowej, który wskazuje, że jest konieczna jego naprawa i że jest ona uzasadniona ekonomicznie. Wielkość szkody częściowej oceniana jest jako szacowany koszt naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie celem umożliwienia poszkodowanemu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Odszkodowanie powinno być w wysokości adekwatnej kosztom naprawy pojazdu. Szkoda częściowa jest klasyfikowana przez ubezpieczyciela zawsze, gdy szkoda nie jest sklasyfikowana jako szkoda całkowita. Dla ubezpieczeń AC szkoda częściowa najczęściej występuje, gdy koszt naprawy nie przekracza 70% wartości pojazdu.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt