Szkoda całkowita

Całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub utrata przedmiotu. Pojęcie to występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC. W OC szkoda całkowita to sytuacja, w której nie jest możliwe przywrócenie pojazdu do stanu przed powstaniem szkody lub likwidacja szkody wiązałaby się z nadmiernymi kosztami albo trudnościami. W przypadku, gdy koszt naprawy nie przekracza całości wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody, to właściciel auta decyduje, czy szkoda jest klasyfikowana jako częściowa czy całkowita. Jeżeli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub jej koszt przekracza 100% wartości auta, decyzję o uznaniu szkody za całkowitą podejmuje ubezpieczyciel. W ubezpieczeniu AC szkoda całkowita występuje najczęściej jeśli wartość szkody przekracza 70% wartości pojazdu na dzień powstania szkody.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt