Suma ubezpieczenia (SU)

Określenie kwoty będącej górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia wpisana jest w umowę ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, jest to maksymalna wysokość odszkodowania do wypłaty za jedno zdarzenie objęte ochroną ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania przekraczającego sumę ubezpieczenia i nie pokrywa szkód wyższych niż ta suma. Dlatego suma ubezpieczenia powinna być ustalona adekwatnie do wartości ubezpieczonego mienia i odpowiadać kosztom likwidacji ewentualnej szkody całkowitej. Przykładowo, jeśli szkody zostały wycenione na kwotę 150 000 zł, zaś suma ubezpieczenia wynosiła 100 000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci jedynie 100 000 zł.

Scroll to Top