Suma gwarancyjna

To określenie na kwotę wpisaną w umowę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych jest ustalona na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. W obowiązkowym ubezpieczeniu OC minimalna suma gwarancyjna wynosi dla szkód materialnych 1 050 000 euro, a dla szkód osobowych – 5 210 000 euro.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt