Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to kwota, jaką uiszcza klient towarzystwu czy zakładowi ubezpieczeniowemu za ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki zależna jest od danego ubezpieczenia oraz licznych czynników indywidualnych i parametrów przedmiotu ubezpieczenia, takich jak: wartość sumy ubezpieczenia, długość trwania ochrony, wiek ubezpieczającego, stan zdrowia ubezpieczającego w przypadku ubezpieczeń na życie, stan cywilny ubezpieczającego i jego miejsce zamieszkania, rodzaj i parametry ubezpieczonego pojazdu dla ubezpieczeń komunikacyjnych, rodzaj konstrukcji budynku dla ubezpieczeń nieruchomości i inne. Sposób płatności składki jest określany w umowie ubezpieczenia.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt