Rzecznik Finansowy (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych)

Instytucja powołana celem ochrony interesów osób ubezpieczonych, która rozpatruje zgłoszenia ubezpieczonych uważających, że zostali niesprawiedliwie potraktowani przez towarzystwo czy zakład ubezpieczeń. Rzecznik finansowy zajmuje się m.in. rozpatrywanie skarg ubezpieczonych, informowaniem organów nadzoru o zaobserwowanych nieprawidłowościach w działalności podmiotów z branży ubezpieczeniowej, opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń i funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych oraz działalności instytucji jak zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, edukacją społeczeństwa w zakresie ubezpieczeń, występowaniem do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt