Ryzyko ubezpieczeniowe

W ubezpieczeniach termin określający możliwość wystąpienia szkody, która przyniesie ubezpieczonemu straty. W potocznym rozumieniu jest to zdarzenie, przed którym ubezpieczający się ubezpiecza. Ryzyko wystąpienia danych zdarzeń losowych, czyli niezależnych od poszkodowanego lub niezamierzonych przez niego wydarzeń skutkujących stratami, stanowi podstawę przygotowywania produktów ubezpieczeniowych. Na podstawie analizy wystąpienia ryzyka szacowana jest wysokość składki ubezpieczeniowej – im większe ryzyko, tym wyższa cena ubezpieczenia. Ryzykiem może być np. poważne zachorowanie w ubezpieczeniu na życie, rozbój w polisie AC, pożar w ubezpieczeniu mienia etc.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt