Rozbój

Zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub przy groźbie jej natychmiastowego zastosowania albo z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub stanu bezbronności. W ubezpieczeniach termin ten odnosi się do osób ubezpieczających oraz osób im bliskich. W ubezpieczeniach Autocasco rozbój jest traktowany wyjątkowo. W przypadku stwierdzenia wystąpienia rozboju ubezpieczyciel nie bada, czy dokumenty lub kluczyki były odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. Po rozboju poszkodowany powinien niezwłocznie zawiadomić policję, która sporządzi protokół. Tylko ten dokument jest dowodem dla ubezpieczyciela potwierdzającym rozbój i stanowiącym podstawę do roszczeń.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt