Reprezentant ds. roszczeń

Osoba, która pełni rolę pośrednika między zagranicznym zakładem lub towarzystwem ubezpieczeń a poszkodowanym pochodzącym z innego kraju niż siedziba ubezpieczyciela. Reprezentant działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń. Zajmuje się działaniami mającymi na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za szkodę i w jakiej wysokości odszkodowanie jest należne poszkodowanemu. Każdy polski zakład ubezpieczeń powołuje reprezentantów ds. roszczeń działających w każdym kraju Unii Europejskiej – jest to obowiązek prawny. Dzięki tej praktyce likwidacja szkody i obsługa poszkodowanego przebiega identycznie bez względu na kraj pochodzenia sprawcy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt