Renta ubezpieczeniowa

Świadczenie, do którego ma prawo ubezpieczony na mocy umowy zawartej z towarzystwem lub zakładem ubezpieczeń. Renta jest świadczeniem pieniężnym o określonej kwocie wypłacanym regularnie, w równych odstępach czasu, zazwyczaj co miesiąc, przez ustalony z góry okres albo dożywotnio na rzecz ubezpieczonego posiadającego ubezpieczenie na życie. Renta ubezpieczeniowa jest wypłacana w sytuacjach wystąpienia  w okresie obowiązywania ubezpieczenia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które nie pozwala na kontynuowanie pracy zarobkowej, co pozbawia ubezpieczonego środków na życie oraz leczenie. W sytuacji poprawy stanu zdrowia wypłacanie renty może być wstrzymane lub jej wysokość zmniejszona.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt