Rabunek

Zabór mienia z występowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia, a także w sytuacji, gdy poszkodowany został wprowadzony w stan bezbronności lub nieprzytomności. W ubezpieczeniach rabunek oznacza przywłaszczenie mienia osoby ubezpieczonej z występowaniem wyżej wymienionych elementów, do którego może dojść także poza ubezpieczoną nieruchomością, jeśli kradzież dotyczy przedmiotów osobistych jak torba, plecak, portfel, dokumenty, gotówka, klucze. Rabunek można wpisać jako osobne zdarzenie losowe do listy ryzyk w rozszerzonej wersji umowy podstawowej o ubezpieczenie mienia i nieruchomości. W razie rabunku wskazane jest zgłosić sprawę na policję, by notatka policyjna służyła jako podstawa do wypłaty odszkodowania za skradzione mienie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt