Przejęcie wraku samochodu

Działanie następujące w razie wystąpienia szkody całkowitej pojazdu, które jest formą pomocy dla ubezpieczonego przez towarzystwo ubezpieczeń. Dzięki przejęciu wraku samochodu ubezpieczony nie musi samodzielnie zajmować się jego utylizacją. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku zawsze przejmować wrak samochodu i decyzja o tym leży w jego gestii. Ubezpieczony może zwrócić się z prośbą o przejęcie wraku pojazdu po stwierdzeniu szkody całkowitej. Przejęcie wraku samochodu jest oparte na podstawie prawnej art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który stanowi, że ubezpieczyciel ma prawo przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia.

Scroll to Top