Powódź

W ubezpieczeniach termin oznaczający bezpośrednie zalanie terenu w wyniku podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub w zbiornikach naturalnych lub sztucznych wód stojących na skutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, spływu wód po zboczach i stokach, sztormu i podniesienia się poziomu wód przybrzeżnych w morzu. Powódź jest stwierdzana na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeśli jednak nie jest to możliwe, sprawdza się rozmiar szkód oraz stan faktyczny, by stwierdzić, że przeszła powódź. Powódź uznawana jest jako zdarzenie losowe i można wykupić ubezpieczenie nieruchomości na wypadek jej wystąpienia, które gwarantuje wypłatę odszkodowania na pokrycie szkód

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt